Interpretació

Simultània interpretació en una cabina, en un equip format per almenys dos intèrprets
Chuchotage interpretació simultània directament a l’orella de l’oient situat al costat de l’intèrpret
Consecutiva l’intèrpret es troba al costat del locutor, escolta la seva intervenció i després la reprodueix sencera, basant-se normalment en apunts
d’Enllaç interpretació frase per frase

 

Traducció

General cartes, ofertes comercials, currículums, cartes de presentació, textos publicitaris, textos de divulgació científica, etc.
Especialitzada Tècnica

plec de condicions, documentació tècnica, especificació tècnica, sol•licituds de proposta, instruccions d’ús, manuals, descripcions de maquinària i equipament, fulls d’especificació, procediments tècnics, catàlegs de producció, patents, targetes de garantia, etc.

Informàtica

documentació tècnica dels sistemes IT, instruccions d’ús d’equips informàtics, manuals, textos dedicats a l’enginyeria computacional i a la informàtica, etc.

Econòmica/de negocis

presentacions multimèdia, ofertes, sol•licituds de proposta, correspondència empresarial, balanços, informes, documentació fiscal, reclamacions, materials formatius, estratègies, etc.

Jurídica (no jurada):

contractes, actes, certificats, demandes, sentències, ordres, poders, etc.

Turística:

guies, catàlegs, fullets, etc.

Publicitària

material publicitari, cartells, fullets informatius, catàlegs publicitaris, etc.

 

SOL•LICITI PRESSUPOST

SENSE CAP MENA DE COMPROMÍS

pl / en / es / cat
copyrights 2020 stachowiak translations | cookies