„La Sra. Aleksandra Stachowiak ha preparat per a la nostra empresa traduccions de documents de licitació, és a dir, plecs de condicions, pressupostos, models de contracte per a licitacions públiques per contractar serveis i obres de construcció.
En la seva feina, la Sra. Stachowiak ha demostrat uns coneixements molt amplis i una gran professionalitat, així com també una gran capacitat a l’hora de preparar traduccions que requerien una ràpida execució. És una persona complidora i que respecta els terminis establerts.
Sempre hem estat satisfets amb la qualitat dels serveis realitzats per la Sra. Aleksandra Stachowiak i la recomanem del tot convençuts com a col•laboradora.”

Edyta Tomasiak, Presidenta, Simpson Sp. z o.o.

 

simpson

VEURE EN PDF

„La Sra. ALEKSANDRA STACHOWIAK ha realitzat totes les tasques de traducció que ens han estat necessàries, català-polonès, anglès-polonès, castellà-polonès i polonès-castellà.
En totes elles ha demostrat una gran professionalitat i ens ha aportat un treball excel•lent, mes enllà de la traducció, aportant criteris locals de presentacions i mètodes.”

Carles Argüelles, Director projecte “Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”, ALUVISA Alumbrados Viarios, S.A.

 

aluvisa

VEURE EN PDF

 „La Sra. Aleksandra Stachowiak, entre els anys 2012-2013, va prestar a la Fundació Ítaca serveis de traducció i interpretació de castellà i català que van incloure temes del desenvolupament d’empreses, assumptes d’integració cultural i empresarial entre Polònia i Catalunya i correspondència oficial.
Els serveis prestats van ser molt professionals, d’alta qualitat i puntuals. Recomanem la col•laboració amb la Sra. Aleksandra Stachowiak.”

Juli Carbó i Mulet, President, Fundació Ítaca

 

itaka

VEURE EN PDF

„Els anys 2014 i 2012 vam encarregar diverses vegades a la Sra. Aleksandra Stachowiak traduccions al castellà dels continguts de la pàgina web de l’Acadèmia Europea de Medicina Popular (www.medycynaludowa.com). Eren unes traduccions que requerien uns coneixements de l’àmbit de la medicina i la Sra. Stachowiak les va realitzar amb cura i en el termini fixat.
Estem satisfets amb la qualitat de les traduccions que ens van ser lliurades. Recomanem la col•laboració amb la Sra. Aleksandra Stachowiak.”

Aliaksandr Haretski, President, Acadèmia Europea de Medicina Popular

 

eaml

VEURE EN PDF

Per la present carta certifico que la Sra. Aleksandra Stachowiak durant l’any 2012 ens va realitzar serveis de traducció de l’anglès i castellà al polonès i viceversa, que van incloure la traducció de la nostra pàgina web, així com la traducció de la documentació tècnica relativa a la tecnologia de les cases flotants. Els encàrrecs anteriorment esmentats van transcórrer, des del principi fins a la fi, amb total fluïdesa i eficàcia. Voldria recomanar altament la Sra. Aleksandra Stachowiak, ja que puc manifestar la seva prestació excel•lent, així com la seva professionalitat i disponibilitat.

Alejandro Capdevila, ISOLA SYSTEM

 

ISOLA-SYSTEM

VEURE EN PDF

pl / en / es / cat
copyrights 2020 stachowiak translations | cookies