foto_ola

My name is Aleksandra Stachowiak. I’m a linguist and Polish, Spanish, Catalan and English translator and interpreter.

Currently I’m a project manager at the publishing house Medycyna Praktyczna. The project I am supervising is a Spanish edition of ‘Evidence-based textbook of internal medicine (Szczeklik’s Internal Medicine)’ for publication in the Chilean market. In 2010, I completed a master’s degree in Spanish Philology with specialization in Translation and Communication from the Jagiellonian University in Kraków. My master’s thesis concerned the use of CAT tools (computer- assisted translation) in the translation of Polish and Spanish Civil Status Office documents. During my studies I spent a year in Spain as a part of Erasmus exchange program at the Faculty of Translation and Interpreting of the Universitat Autònoma de Barcelona. Furthermore, in 2011, I completed the European Masters in specialized texts’ translators (Spanish section) from UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication in Kraków. I offer general and specialized translation and interpretation services. I have documented experience in economic, legal, technical, tourism and marketing translation as well as software and website localization. I specialize in technical business and legal translation. Please see the offer for more details. You can visit also my Linkedin and Globtra profiles.


I’m cooperating with comprehensive and experienced translators:

foto_mp

Marta Pawłowska

ukończyła filologię hiszpańską (studia magisterskie – specjalność tłumaczeniowo- komunikacyjna) i filologię francuską (studia licencjackie) na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe “Technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie robi doktorat z językoznawstwa romańskiego oraz pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Posiada oficjalny certyfikat Instytutu im. Ramona Llulla potwierdzający znajomości języka katalońskiego na poziomie C2. Zajmuje się tłumaczeniem ustnym – konsekutywnym i symultanicznym (tłumaczyła m.in. katalońskiego pisarza Jaume Cabré podczas jego wizyt w Krakowie w latach 2013 i 2014) oraz pisemnym (zarówno specjalistycznym, jak i literackim). Brała udział w licznych projektach i warsztatach tłumaczeniowych. Najważniejsze z nich to:

  • polsko-hiszpańskie warsztaty przekładu literackiego zorganizowane przez Instytut Cervantesa w Krakowie i Instytut Książki, Kraków 2010;
  • międzyuczelniany projekt „Zespołowe tłumaczenie poezji, Granada – Kraków, 2008- 2010”.
  • II Polsko – Hiszpańskie Seminarium Traduktologiczne zorganizowane w ramach międzyuczelnianego projektu „Zespołowe tłumaczenie poezji, Granada – Kraków, 2008- 2010”.
  • warsztaty przekładowe poezji Zbigniewa Herberta w ramach konferencji „Język piękny dalekosiężny”, Kraków 2008.

Niektóre z jej przekładów ukazały się drukiem:

  • Juan Gelman, Wiersze wybrane. tłum.. C. Marrodán Casas, M. Cichocka, M. Kurek, M. Pawłowska, EMG, Kraków, 2013.
  • “Maragall en polonès”, tłumaczenie z komentarzem czterech wierszy Joana Maragalla w: Ardolino, F., Tormo i Ballester, D. (red.), Haidé. Estudis maragallians, núm 1, 2012.
  • Teresa Eminowicz – Jaśkowska “Juan Ruiz Arcipreste de Hita: Księga o Dobrej Miłości – arcydzieło hiszpańskiego Średniowiecza” (“Juan Ruiz Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor, la obra maestra del Medioevo español”) w: Krzyszkowska-Pawlik, R., Palka, E., Stala, E. (red.), Studia Iberystyczne X, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011.
  • Ileż długich sierpni. Antologia poetów Grenady, Pawłowska, M., Nowak, N., Farré X. (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków, 2010.
  • Santiago Rusiñol, Montmartre por la noche, Impresiones de llegada, Las canciones de Montmartre, El reino de las sombras, El cementerio de Montmartre, Meditaciones, (Montmartre nocą, Wrażenia po przyjeździe, Piosenki Montmartre’u, Królestwo cieni, Cmentarz Montmartre, Rozmyślania) tłum. M. Pawłowska, w: Santiago Rusiñol, Kroniki paryskie, Kraków, 2009.

foto_3

Barbara Drwięga

Has a master’s degree in Spanish Language and Literature from Jagiellonian University in Krakow, a European Masters in Specialized Texts Translation from UNESCO Chair for Translation Studies (2012) and Intercultural Communication in Krakow and a European Masters in Information Technologies Used in Translation from Pedagogical University in Krakow (2014). Ms Drwięga is translator and interpreter of Polish, Spanish, Catalan and English. In her spare time she writes pottery and enjoys playing sports.

foto_2

Marta Świątek

Has a master´s degree in Spanish Language and Literature from Jagiellonian University in Krakow, a European Masters in Specialized Texts Translation from UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication in Krakow and a European Masters in Information Technologies Used in Translation from Pedagogical University in Krakow. Ms Świątek is a translator and interpreter of Polish, Spanish, Catalan and English. She specializes in marketing, business and legal translations.

pl / en / es / cat
copyrights 2020 stachowiak translations | cookies